Psykisk helse

Vi utformer et tilpasset tjenestetilbud i samråd med oppdragsgiver, hvor vi vektlegger brukerstyring, selvbestemmelse og kontroll over egen hverdag.

En trygg, meningsfylt og sammenhengende hverdag

Landeskogen bofelleskap tilstreber vi nærhet, forutsigbarhet og et mest mulig trygt, stabilt og godt hjem. Vi bruker PAS som metode i arbeidet vårt med beboer for å sikre at hen alltid møtes med forståelse, empati og respekt.

Ved å skape trygghet og møte andre med respekt, gir vi beboerne den støtte, bistand og ressurser som de trenger for å finne sitt iboende potensiale for vekst og utvikling.

Psykisk helse

I Omsorgskollektivet tror vi på alle menneskers iboende potensiale for vekst og utvikling.
Vi tror på alles rett og behov for aksept, medvirkning og positiv samhandling i relasjon med andre mennesker.

Vi ønsker å skape gode, trygge boliger for både beboere og ansatte hos oss.

Fordeler med å velge psykisk helse fra oss

Kombinert medleversturnus

Med turnusen vår skaper vi kontinuitet og forutsigbarhet for beboeren

Traumebevisst omsorg

Vi har ansatte med lang og variert erfaring innen psykisk helse og arbeid i ROP-boliger

Kartlegging og utredning

Våre ansatte har god kompetanse innen kartlegging av voldsrisiko og Vrisk10/HCR20-utredning.

Tverrfaglig tilnærming

Vi tilstreber en tverrfaglig kompetanse og ulik erfaringsbakgrunn blant våre ansatte

Kontaktpersoner

Møt våre flinke ansvarspersoner som vil hjelpe deg med det du trenger.

close-up image of an employee
Edgar Sundbø
Leder psykisk helse / kontaktperson inntak
close-up image of an employee
Lars Haugen
Fagansvarlig psykisk helse

Ønsker du mer informasjon?

Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg.

lars@omsorgskollektivet.no
+47 92 06 89 66
Landeskogen, 4742 Grendi
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Noe gikk galt. Prøv på nytt eller ta kontakt direkte.