Personvern

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Omsorgskollektivet samler inn og bruker personopplysninger. Omsorgskollektivet, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Rett til personvern og taushetsplikt

Som bruker av Omsorgskollektivet.no skal du føle deg trygg på at vi håndterer personinformasjon om deg på en sikker og forsvarlig måte. Personopplysninger vi blir kjent med vil kun bli brukt til formål som er
knyttet til avtalte oppgaver.

Rett til informasjon om behandlingen av personopplysninger

Hvis du spør om det, vil vi opplyse om hvordan opplysningene om deg blir behandlet. Du kan få vitehva slags opplysninger vi har om deg, hva de skal brukes til, og hvor de er innhentet fra.

Du skal kunne kreve at feilaktige eller mangelfulle opplysninger om deg blir rettet

Dersom du oppdager mangelfulle eller feilaktige opplysninger om deg selv, ber vi om at du tarkontakt med oss, så vil vi rette dette så raskt det lar seg gjøre.

Du kan kreve at unødvendige opplysninger om deg blir sperret eller slettet

Vi sletter opplysninger som ikke lenger er nødvendige for formålet. Enkelte opplysninger skal
oppbevares for ettertiden i henhold til regnskapsloven og arkivloven.

Videreformidling

Personopplysninger vi har om deg vil ikke bli videreformidlet uten at du har godkjent dette.

Informasjonssikkerhet

Vi har etter personopplysningsloven ansvar for å sørge for at personopplysningene er tilstrekkeligsikret.  Vi har systemer og rutiner som sørger for at kun de som har et tjenstlig behov får tilgang tilopplysningene.

Informasjonskapsler – cookies

Omsorgskollektiveet benytter såkalte cookies, eller informasjonskapsler, på våre nettsider. Dette er knyttet til bl.a.statistikk- og skjemaløsninger. Du kan selv reservere deg mot informasjonskapsler ved å gjøre endringer i innstillingene på din nettleser.

Skjema på web

Hvis du gjør bestillinger direkte på våre websider, så sendes det en e-post til vårt kundesenter med
informasjon om det du skriver i bestillingen. Ved bruk av skjema på våre websider lagres det såkalte
IP-adresser, dette bidrar til økt sikkerhet og funksjonelle løsninger på våre websider.

Har du noen spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss.