3 plasser. §§ 6-1, 6-2, 4-4 ( ny BvL. 2023)

Barnevern

Hølleveitunet Ungdomssenter

Søgne, Kristiansand

Bo-og behandlingstilbud for ungdom

Ansatte

 • Fast ansatte i medleverturnus for trygghet og kontinuitet
 • Høy andel faglærte med relevant bachelor

Omsorg

 • Traumebevisst omsorg
 • Mestring gjennom anerkjennelse, trivsel, dagtilbud, og opplevelser

Lokal forankring

 • Sterk lokal forankring og nettverk med mange muligheter
 • Umiddelbar nærhet til sjø, strand, skog, og varierte fritidstilbud
 • Egen brygge med båt
 • Godt hus med bra folk

Faglig utvikling

 • Standardisert forløp
 • Faglig kompetanse, veiledning, og opplæring
 • Tverrfaglig samarbeid med skole og helsetjenester

Hvordan jobber vi?

Omsorgskollektivet jobber målrettet for å identifisere utviklingsstøttende og risikoreduserende faktorer hos den enkelte ungdom og i ungdommens nettverk.Trygghet, mening og forutsigbarhet er en forutsetning for all læring og positiv utvikling.

Barnevern fra Omsorgskollektivet

Trygghet og forutsigbarhet er en forutsetning for læring og positiv utvikling. Hølleveitunet jobber for at ungdommen og ungdommens familie i størst mulig grad innvolveres og medvirker fra før innflytting og gjennom hele oppholdet.

Ungdommens behov i sentrum

Relasjon

Trygghet irelasjoner og tilhørighet
skaper positiv utvikling

Kompetanse

Vi har ansatte med lang og variert erfaring innen barnevern, helsetjenester og omsorg

Følelsesregulering

Vi vil hjelpe deg med åregulerer vanskelige tanker og følelser på en god og trygg måte

Vanlige spørsmål

Se om du kan finne svaret på det du lurer på her.
Hvis du fortsatt har spørsmål, kan du bruke kontaktskjemaet på denne siden, så tar vi kontakt med deg.

Hva skjer når du flytter inn?

Vi håper du ønsker å komme på besøk til oss før du flytter inn.
Da kan du se hvordan vi har det, hilse på folk og du kan spørre om ting du lurer på.

Den dagen du flytter inn blir du møtt av miljøterapeuter som vil vise deg rundt i
huset og for eksempel i Kristiansand. Du vil få informasjon om muligheter og om
hvilke regler vi mener det er viktig å følge.

Vi ønsker å bruke tid på å bli kjent med deg når du kommer til oss. Du får et rom som du sammen med oss kan innrede slik at det blir et bra rom for deg.

Hvor lenge må jeg være hos dere?

Det kommer an på hva som er bestemt i vedtaket om plassering, ofte vil dette være
10-12 måneder.

Noen ungdommer ønsker å være frivillig hos oss. Da kan man være
lengre enn et år og noen kan etter hvert flytte i egen leilighet eller hybel med
oppfølging fra oss.

Får jeg treffe venner og familie?

Ja vi vil at du skal treffe venner og familie så lenge det er trygt og bra for deg.
Vi vil for eksempel ikke at du er med venner og i miljøer som driver med kriminalitet og
rus. Hva som er trygt og hva som er bra vil vi helst finne ut sammen med deg.

Tar dere nett og telefon fra meg?

Hovedregelen er at alle ungdommer bør få ha nett og telefon. Det kan allikevel
hende at vi i perioder nekter deg dette. Vi forsøker alltid andre og bedre løsninger
først. Hvis det skjer så hjelper vi deg med å klage på dette til statsforvalteren som
passer på at vi ikke gjør feil.

Får jeg reise hjem og får jeg ha besøk?

Ja men det er ikke sikkert at du får reise hjem når du vil, og det er ikke sikkert at du
får ha besøk av hvem du vil. Samtidig er familie, hjemreiser og venner veldig viktig.
Vi ønsker at det skal være trygt og vi ønsker å samarbeide med deg og din familie om
dette.

Hva med skole?

Når en ungdom flytter til oss så skal vi melde fra om dette til fylkeskommunen som
har ansvar for skolene. Da vil fylkeskommunen vite om hva du ønsker og hva du
trenger for å gå på skolen. For eksempel om du trenger tilpasset opplæring.
Dette vil vi du skal si din mening om.

Andre spørsmål?

Hvis det er slik at du kanskje skal flytte til oss og vil vite mer så kan du kontakte oss.

Du kan få vår kontaktinfo fra din barnevernstjeneste.
Vi synes det er fint om du tar kontakt.

Kontaktpersoner

Møt våre flinke ansvarspersoner som vil hjelpe deg med det du trenger.

close-up image of an employee
Grunde Halvorsen
Leder barnevern/kontaktperson inntak
close-up image of an employee
Anette Green
Leders stedfortreder barnevern