Om oss

I Omsorgskollektivet tror vi på alle menneskers iboende potensiale for vekst og utvikling. Vi tror på alles rett og behov for aksept, medvirkning og positiv samhandling i relasjon med andre mennesker.

Faglig forankring

Menneskene i Omsorgskollektivet innehar kompetanse innenfor barnevern, helse og omsorg og psykisk helse. Selskapet driftes av barnevernspedagoger, sykepleiere, helsefagarbeidere og sosionomer som alle har lang erfaring fra sine respektive felt.

Vår utbredelse og engasjerte team

Omsorgskollektivet er stolt over å betjene offentlige og private aktører rundt i Norge, med dedikerte ansatte som jobber sammen for å tilby omsorg og støtte. Våre boliger strekker seg over flere områder, med mål om å imøtekomme individuelle behov på best mulig vis.

423
Ansatte
7
Boliger
17
Samarbeidspartnere
9
Kommuner

Våre samarbeidspartnere

Ansatte

Møt vår administrasjon

close-up of an employee
Askil H. Øye
Regionsleder Vest / Sør
askil@omsorgskollektivet.no

40 40 86 24

close-up of an employee
Fatima Jass
Nord & Oslo / Viken
fatima@omsorgskollektivet.no

48 99 48 32

close-up of an employee
Long Hoang
Regionsleder Nord
long@omsorgskollektivet.no

40 40 86 23

close-up of an employee
Thomas Søderberg
Leder Bemanning
thomas@omsorgskollektivet.no

40 40 86 22

close-up of an employee
Gjøran Thomassen
Personal og rekrutteringsansvarlig
gjoran@omsorgskollektivet.no

40 40 86 21

close-up of an employee
Grunde Halvorsen
Leder barnevern/kontaktperson inntak
grunde@omsorgskollektivet.no

98 13 83 49

close-up of an employee
Daniel Thomassen
Daglig leder
daniel@omsorgskollektivet.no

41 64 04 81

close-up of an employee
Eirik Bergheim
Overordnet kvalitetsansvarlig - kontaktperson inntak
eirik@omsorgskollektivet.no

90 11 85 86

close-up of an employee
Anette Green
Leders stedfortreder barnevern
anette@omsorgskollektivet.no

46 61 81 44

close-up of an employee
Marianne Lybeck
Fagansvarlig avd: Svingen
marianne@omsorgskollektivet.no

90 09 93 04

close-up of an employee
Lisell Dreessen
Fagansvarlig avd: Utsikten
lisell@omsorgskollektivet.no

40 47 28 90

close-up of an employee
Edgar Sundbø
Leder psykisk helse / kontaktperson inntak
edgar@omsorgskollektivet.no

48 89 64 28

close-up of an employee
Lars Haugen
Fagansvarlig psykisk helse
larshaugen@omsorgskollektivet.no

92 06 89 66

close-up of an employee
Christoffer R. Larsen
Fagansvarlig avd: Svingen
christoffer@omsorgskollektivet.no

48 05 82 59