Brukerstyrt Personlig Assistanse

Våre verdier og vårt menneskesyn forplikter oss til en åpen, ærlig og etterrettelig praksis. Omsorgskollektivet BPA jobber for å hjelpe deg til et best mulig verdig og innholdsrikt liv.

Hva er BPA?

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) innebærer praktisk bistand i forbindelse med ulike former for funksjonsnedsettelser. Vi vet at dine funksjonsnedsettelser trenger individuelt tilpassede tjenester. Vi er opptatt av å tilrettelegge vår BPA etter den individuelle brukerens ønsker og behov.

Omsorgskollektivet BPA

Våre verdier og vårt menneskesyn forplikter oss til en åpen, ærlig og etterrettelig praksis. Omsorgskollektivet BPA jobber for å hjelpe deg til et best mulig verdig og innholdsrikt liv.

Vi jobber faglig, målrettet og strukturert for at du skal kunne prioritere livskvalistet og frihet til å leve det livet du ønsker.

Fordeler med å velge BPA fra oss

Vikargaranti

Slik at du slipper å stå uten assistent pga. sykdom eller lignende

Lang erfaring

Vi har ansatte med lang og variert erfaring innen helse og omsorgstjenester

Moderne

Vi bruker moderne brukervennlige systemer så du alltid har oversikt og innsyn

Døgnbemannet vakttelefon

Vi er alltid tilgjengelige for å hjelpe deg

Velg BPA med Omhu

Folk som anvender BPA fra Omsorgskollektivet får automatisk tilgang til Omhu. Omhu er et digitalt fag-og journalsystem for helse-og omsorgssektoren, og fungerer som en plattform hvor brukere kan tilpasse eget tjenestebehov, oppgaver og kommunisere med assistenter enkelt.

Med Omhu slipper du frustrasjonen som kommer med tungvindte, utdaterte fagsystemer. God informasjonsflyt og brukermedvirkning er viktig begge veier for et godt tjenestetilbud.

Se alt som blir skrevet og gjort
1
Opprette, flytte og styre aktiviteter selv
2
Sende meldinger til arbeidsleder og ansatte
3
Optimalisert for mobil
4
Du styrer din hverdag
5

Kontaktpersoner

Møt våre flinke ansvarspersoner som vil hjelpe deg med det du trenger.

close-up image of an employee
Eirik Bergheim
Overordnet kvalitetsansvarlig - kontaktperson inntak