Døgnbaserte omsorgsboliger og avlastning

Omsorgskollektivet leverer tilrettelagte heldøgnstjenester og botilbud til kunder i flere kommuner. Vi er opptatt av at tjenestene skal individuelt tilpasset de behovene og ønskene kunden har. Omsorgskollektivet ønsker at alle våre kunder skal kunne styre eget liv og ha så god livskvalitet som overhodet mulig.

Heldøgns omsorgstjenester

Omsorgskollektivet tilbyr avlastning i både helg og ukedager.
Vi tilpasser den enkeltes individuelle behov og interesser for å lage gode tilbud til våre kunder. Pårørende er viktige og tas ofte med på råd for å sikre kvaliteten på de tjenestene vi tilbyr til deres kjære.

Hos oss er vi opptatt av brukerens selvstendighet i daglige gjøremål, selvbestemmelse og fokuserer på sosiale ferdigheter, å styrke egenverd og selvtillit.

Våre avlaster disse gruppene:
● Barn med autismespekterforstyrrelser
● Voksne med autismespekterforstyrrelser
● Utviklingshemning

Fordeler med å velge avlastning fra oss

Vikargaranti

Slik at du slipper å stå uten assistent pga. sykdom eller lignende

Lang erfaring

Vi har ansatte med lang og variert erfaring innen helse og omsorgstjenester

Moderne

Vi bruker moderne brukervennlige systemer så du alltid har oversikt og innsyn

Kontaktpersoner

Møt våre flinke ansvarspersoner som vil hjelpe deg med det du trenger.

close-up image of an employee
Lisell Dreessen
Fagansvarlig avd: Utsikten
close-up image of an employee
Marianne Lybeck
Fagansvarlig avd: Svingen

Vi vil høre fra deg

Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg.

eirik@omsorgskollektivet.no
+47 90 11 85 86
Oslo - Karvesvingen 5, 0579
Kristiansand - Sentrumsveien 1, 4640 Søgne, Inngang Tangvall torg A
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Noe gikk galt. Prøv på nytt eller ta kontakt direkte.