PSYKISK HELSE

Vaktheia omsorgs- og avlastnings bolig

Søgne, Kristiansand

1 plass. §§ 6-1, 6-2, 4-4 (ny BvL. 2023).

Vaktheia omsorgs- og avlastnings bolig

Faste ansatte med minimum godkjent bachelor
Kombinert medleversturnus; 3-7, 4-7 og 7-14 for kontinuitet
Traumebevisst omsorg
Mestring gjennom relasjoner, trivsel, dagtilbud og opplevelser
Sterk lokal forankring og nettverk med mange muligheter
Standarisert forløp
Faglig kompetanse, veiledning og opplæring
Umiddelbar nærhet til sjø, strand, skog og varierte fritidstilbud
Egen brygge med båt
Tverrfaglig samarbeid med skole og helsetjenester
Godt hus med bra folk
Vakttelefon:
+47 41 64 04 81

Brukers behov i sentrum

Omsorgskollektivet jobber målrettet for å identifisere utviklings- støttende og risikoreduserende faktorer hos den enkelte bruker samt i brukerens nettverk.

Trygghet og forutsigbarhet er en forutsetning for læring og positiv utvikling. Vaktheia Omsorgs- og avlastnings bolig jobber for at bruker i størst mulig grad involveres og medvirker fra før innflytting og gjennom hele oppholdet.

En trygg, meningsfylt og sammenhengende hverdag

Vår faglige tilnærming bygger på grunnleggende verdier som trygghet, respekt og verdighet. I praksis gjenspeiles disse verdiene i ansattes holdninger og atferd. Bruker skal anerkjennes som den personen hen er og skal alltid møtes med forståelse, empati og respekt.

På Vaktheia Omsorgs- og avlastnings bolig vil du som bruker ofte oppleve at det er den personen som vekket deg om morgenen som også senere på dagen hjelper deg med ulike ting og henter deg hjem fra trening.

På Omsorgs- og avlastnings boligen skal du som bruker oppleve tilstedeværelse av voksne som gjør meningsfylte aktiviteter sammen med deg, som bryr seg, og som genuint ønsker å bidra i brukerens hverdag.

Medvirkning og målrettet individuelt tilpasset miljøterapi

Vi vektlegger at brukerstyring, selvbestemmelse og kontroll over egen hverdag er viktige forutsetninger for å oppleve hverdagen som meningsfylt og øke sin livskvalitet. Vårt ønske er å gi hver enkelt tjenestemottaker, individuelt tilpassede tjenester, selvbestemmelse og muligheter for mestring. Den enkeltes behov, iboende resurser og interesser, samt retten til medvirkning i eget liv, er noen av våre fokusområder. Derfor står trivsel og positive opplevelser i fokus når vi sammen setter opp ukeplan.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontoradresse: Sentrumsveien 1, 4640 Søgne

AVDELINGSLEDER / INNTAKSANSVARLIG

Vaktheia Omsorgs- og avlastnings bolig

edgar@omsorgskollektivet.no

Telefon: 476 54 420

DAGLIG LEDER OMSORGSKOLLEKTIVET

Utsikten Omsorgs- og avlastnings bolig

daniel@omsorgskollektivet.no

Telefon: 416 40 481