Bemanning

Bemanningsbyrået for helse- og omsorgssektoren

Bilde av stuen

Bemanning for helse-og omsorgssektoren

Våre ansatte har tverrfaglig sammensatt kompetanse med lang erfaring fra arbeid med våre målgrupper. Vi er svært opptatte av langvarige kunderelasjoner og derfor vil du også få en bemanningskonsulent som følger deg gjennom hele arbeidsforholdet. Omsorgskollektivet bistår bedrifter med sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, leger, pedagoger, helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere.

Vi er fagfolk som streber etter å inspirere, utfordre og spille deg god. Våre rådgivere innen bemanning har et stort nettverk og erfaring fra fagfeltene de jobber med. Vi legger ned en ekstra innsats for å gjøre deg trygg på at vi forstår dine utfordringer, gir kvalifiserte råd og hjelper deg med dine behov. Mange av våre kunder bruker oss som støttespillere i hverdagen i møte med sine utfordringer, hvor vi har fokus på samspill, faglighet og ærlighet.

Vakttelefon:
+47 41 64 04 81

Vi sørger for at du får perfekt bemanning

  • Personlige intervjuer
  • Referansjesjekk
  • Kontroll av vitnemål & attester
  • Testing av kandidatene ved behov

Fag og kvalitet

Omsorgskollektivet setter kompetanseutvikling i sentrum og tilbyr et godt fagmiljø gjennom gode opplæringsarenaer, kurs og veiledning tilpasset behov i tjenesteleveransen. Vi holder jevnlig fagdager med fokus på den enkelte og organisasjonens menneskemøtekompetanse, for å sikre trygge fagfolk.

Kontakt oss for mere informasjon

Skadeavvergende teknikker- grunnkurs

Omsorgskollektivet holder også jevnlig kurs i skadeavvergende teknikker som gir personalet et helhetlig rammeverk for hvordan forstå, forebygge og møte aggressive situasjoner på en omsorgsfull, ivaretakende og samtidig trygg måte. Alle ansatte gjennomfører både grunnkurs og jevnlige oppfriskningskurs.

Kontakt oss for mere informasjon

Ditt verktøy til en selvstendig hverdag

Brukerstyrt Personlig Assistanse

Hva er BPA?

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) innebærer praktisk bistand i forbindelse med ulike former for funksjonsnedsettelser. Vi vet at dine funksjonsnedsettelser trenger individuelt tilpassede tjenester. Vi er opptatt av å tilrettelegge vår BPA etter den individuelle brukerens ønsker og behov.

Omsorgskollektivet BPA

Våre verdier og vårt menneskesyn forplikter oss til en åpen, ærlig og etterrettelig praksis. Omsorgskollektivet BPA jobber for å hjelpe deg til et best mulig verdig og innholdsrikt liv.

Vi jobber faglig, målrettet og strukturert for at du skal kunne prioritere livskvalistet og frihet til å leve det livet du ønsker.

Omsorgskollektivet utvikler alle tjenester i praksis basert på individuell tilpasning, medvirkning, erfaring og forskning.

Fordeler med å velge BPA fra Omsorgskollektivet

Vikargaranti - slik at du slipper å stå uten assistent pga. sykdom.
Døgnbemannet vakttelefon.
Få hjelp til å skrive søknader.
Omsorgskollektivet har ansatte med lang og variert erfaring innen helse og omsorgstjenester.
Vi bruker moderne brukervennlige systemer så du alltid har oversikt og innsyn.

For ansatte:

tripletex logowebtemp logo